نورپردازی شهری

در فرآیند ادراک محیط ،حس بینایی بیشتر از سایر حواس پنجگانه دخالت دارد. یکی از عناصر ادارک بصری، نور می باشد. نور در فرهنگ اسلامی و ایرانی جایگاه برجسته و ممتازی دارد. همچنین در فضاهای شهری به دو منظور تأمین روشنایی و نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر بحث زیبایی شناسی مهمترین انگیزه ی روشن نمودن فضاها در شب، ایجاد ایمنی و حس امنیت است.
امروزه شهرها مانند گذشته نیستند که با تاریک شدن هوا به خواب رفته و با طلوع خورشید بیدار شوند. شهرهای امروز و فضاهای آن تبدیل به مکان­هایی شبانه­ روزی شده­ اند. بنابراین برای جلوگیری از بی­ استفاده ماندن نیمی از عمر مفید شهر (در شب) و دستیابی به کیفیت­هایی که با طراحی صحیح روشنایی و همچنین نورپردازی مناسب نصیب شهر و ساکنین خواهد شد.
تا کنون ضرورتی برای تدوین برنامه مشخص در جهت هدایت نور در شهرهای ایران وجود نداشته و باعث افت کیفیت های فضاهای شهری  شده است.
بررسی و جمع بندی اطلاعات منابع مختلفی که تاکنون در ارتباط با انواع روش ها و تکنیک های مختلف نورپردازی اظهار نظر نموده اند، حاکی از آن است که به طور کلی انواع حالت های نورپردازی ناشی از تغییر سه مولفۀ اصلی نورپردازی یعنی هدف نورپردازی، ویژگی های منبع نور و موقعیت آن می باشد.

روش های نورپردازی:

لامپ­های metal halide
استفاده از نورافکن های دیجیتال
استفاده ازLEDها،به عنوان یکی از جدیدترین فناوری­های نورپردازی
لامپهای متال هالید(metal halide)

 

گالری تصاویر