آیا تا به حال اصطلاح لومن نور را شنیده اید؟

تعریف لومن :لومِن واحد اندازه‌گیری شار نوری است. لومن مقدار نوری است که از یک چشمهٔ نقطه‌ای به شدت یک کاندلا (شمع) داخل مخروطی به زاویهٔ رأس یک استرادیان پخش می‌شود.

کاربرد لومن در کجاست؟

وقتی برای تعویض لامپی که سوخته به مغازه الکتریکی رجوع میکنیم و از فروشنده مغازه تقاضا میکنیم یک لامپ نو به ما بدهد. نکته ی قابل توجه این است که اگر خریدار اطلاعاتی در مورد روشنایی نداشته باشد قطعا با هزینه زیاد ، لامپی را میخریم که یا کیفیت خوبی ندارد و یا شدت نور لامپ برای مکان مناسب نباشد. در اینجا دانستن مواردی در این باره به ما کمک زیادی می کند. شار نوری جزو ویژگی های یک لامپ است و در کاتالوگ لامپ قابل مشاهده است. هر قدر لامپ حاوی لومن بیشتری باشد یعنی شامل روشنایی بیشتری است.

براي به دست آوردن مقدار لومن چگونه بايد عمل کرد؟
مقدار لومن ناشي از منبع نور ، مجموع مقدار شار نور خروجي (قابل رويت و با در نظر گرفتن مقدار رويت آن) خروجي از يک منبع نور در يک سطح بسته است (به صورت معمول يک کره با شعاع مشخص).به اين صورت که شدت نور ناشي از منبع در يک سطح کوچک (کاندلا در فاصله يک متري و لوکس در فواصل ديگر) در مساحت ان سطح ضرب کرده و بر روي سطح بسته کل انتگرال مي گيريم.بنا بر اين تعريف ، براي يک منبع نور نقطه اي که در تمام جهات نوري يک سان ساطع مي کند ، و در فاصله يک متري مقدار a کندلا نور از آن ساطع مي شود ، مقدار لومن برابر با 4?a لومن است.همينطور اگر مقدار لوکس در فاصله x متري از منبع اندازه گيري شود ، مقدار لومن برابر مي شود با 4?(x^2)a لومن.در عمل براي به دست آوردن اين مقدار ، از ابزاري به نام گره نوري و يا گونيوفوتومتر استفاده مي کنند.به اين صورت که منبع نور در نقطه مرکزي اين کره (يا کره فرضي) قرار مي گيرد ، سپس در تمام زوايا مقادير لوکس حاصل از منبع نور محاسبه مي گردند.سپس اين مقادير به صورت نرم افزاري در مقدار سطح زوايه فضايي شان ضرب شده و در انتها با هم جمع مي گردند.در عمل هرچه تعداد اين زوايا بيشتر باشد ، تقريب ما بهتر بوده و نتيجه واقعي تر است.
   
ارتباط لوکس و لومن
“لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است. یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد. پس اگر ۱۰۰۰ لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوکس بدست می دهد. و اگر همان ۱۰۰۰ لومن بر روی ۱۰ متر مربع تابانده شود شدت روشنایی ۱۰۰ لوکس خواهد شد.